شرکت بازرگانی بین‌المللی تجارت پیشه فرپویان آریا زمین از سال 1389 فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی خود را آغاز کرده است؛ و در حال حاضر در زمینه واردات، صادرات و توزیع کنندگی حوزه سلامت متمرکز میباشد. با توجه به لزوم برخورداری تیم فرپویان مد از تخصص توامان مربوط به تجهیزات و خدمات پزشکی، تحقیقات بازار گسترده ای صورت گرفت و با در نظر گرفتن شرایط موجود در بازار حوزه سلامت از جمله تنوع بالای کالای پزشکی، ظهور روز افزون محصولات و تکنولوژی های جدید، حجم بالای استفاده از مواد مصرفی در مراکز پزشکی، عدم دسترسی آسان پزشکان برای تامین کالا در نقاط مختلف ایران، این شرکت بر آن شد تا مجموعه تخصصی تامین و توزیع محصولات و ابزار پزشکی را تشکیل داده و به امور تجهیز، تأمین مواد و اقلام مصرفی، کالیبراسیون و تعمیرات تخصصی تجهیزات مراکز درمانی در تهران و سایر استانها بپردازد.
 در این راستا، این شرکت به‌منظور فروش و توزیع بهتر کالاهای نوین و باکیفیت پزشکی در گام اول به عضویت اداره کل تجهیزات پزشکی (IMED) و سازمان غذا و دارو (TTAC) درآمده است. همچنین نمایندگی تعدادی از شرکت‌های تولیدی داخلی و خارجی معتبر را کسب نموده و در حال تلاش و رایزنی جهت اخذ نمایندگی‌های بیشتر از سایر شرکت‌های معتبر می‌باشد. از طرف دیگر جهت پاسخگویی به نیازهای اساسی بازار در ارتقای تأمین محصولات باکیفیت و دسترسی آسان مراکز پزشکی در سطح کشور، نمایندگی‌های فروش خود را در استان‌های مختلف فعال نموده و بنا به ارتقای سطح خدمات‌رسانی به سراسر کشور درحال‌توسعه شبکه فروش در سایر استان‌ها با اولویت ظرفیت‌ها و نیاز موجود در آن بازارها می‌باشد.
 این شرکت همچنین از کارگزاران رسمی  اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و فن بازار ملی ایران در طرح توسعه بازار و فروش محصولات فناورانه و دانش‌بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و فناوری‌های زیستی، با حمایت معاونت علمی و فناوری و ریاست جمهوری می­باشد و در راستای توسعه بازار داخلی و خارجی این محصولات تاکنون گام‌های مؤثری برداشته‌ است.

شرکت بازرگانی بین‌المللی تجارت پیشه فرپویان آریا زمین از سال 1389 فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی خود را آغاز کرده است؛ و در حال حاضر در زمینه واردات، صادرات و توزیع کنندگی حوزه سلامت متمرکز میباشد. با توجه به لزوم برخورداری تیم فرپویان مد از تخصص توامان مربوط به تجهیزات و خدمات پزشکی، تحقیقات بازار گسترده ای صورت گرفت و با در نظر گرفتن شرایط موجود در بازار حوزه سلامت از جمله تنوع بالای کالای پزشکی، ظهور روز افزون محصولات و تکنولوژی های جدید، حجم بالای استفاده از مواد مصرفی در مراکز پزشکی، عدم دسترسی آسان پزشکان برای تامین کالا در نقاط مختلف ایران، این شرکت بر آن شد تا مجموعه تخصصی تامین و توزیع محصولات و ابزار پزشکی را تشکیل داده و به امور تجهیز، تأمین مواد و اقلام مصرفی، کالیبراسیون و تعمیرات تخصصی تجهیزات مراکز درمانی در تهران و سایر استانها بپردازد.
 در این راستا، این شرکت به‌منظور فروش و توزیع بهتر کالاهای نوین و باکیفیت پزشکی در گام اول به عضویت اداره کل تجهیزات پزشکی (IMED) و سازمان غذا و دارو (TTAC) درآمده است. همچنین نمایندگی تعدادی از شرکت‌های تولیدی داخلی و خارجی معتبر را کسب نموده و در حال تلاش و رایزنی جهت اخذ نمایندگی‌های بیشتر از سایر شرکت‌های معتبر می‌باشد. از طرف دیگر جهت پاسخگویی به نیازهای اساسی بازار در ارتقای تأمین محصولات باکیفیت و دسترسی آسان مراکز پزشکی در سطح کشور، نمایندگی‌های فروش خود را در استان‌های مختلف فعال نموده و بنا به ارتقای سطح خدمات‌رسانی به سراسر کشور درحال‌توسعه شبکه فروش در سایر استان‌ها با اولویت ظرفیت‌ها و نیاز موجود در آن بازارها می‌باشد.
 این شرکت همچنین از کارگزاران رسمی  اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و فن بازار ملی ایران در طرح توسعه بازار و فروش محصولات فناورانه و دانش‌بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و فناوری‌های زیستی، با حمایت معاونت علمی و فناوری و ریاست جمهوری می­باشد و در راستای توسعه بازار داخلی و خارجی این محصولات تاکنون گام‌های مؤثری برداشته‌ است.

شرکت بازرگانی بین‌المللی تجارت پیشه فرپویان آریا زمین از سال 1389 فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی خود را آغاز کرده است؛ و در حال حاضر در زمینه واردات، صادرات و توزیع کنندگی حوزه سلامت متمرکز میباشد. با توجه به لزوم برخورداری تیم فرپویان مد از تخصص توامان مربوط به تجهیزات و خدمات پزشکی، تحقیقات بازار گسترده ای صورت گرفت و با در نظر گرفتن شرایط موجود در بازار حوزه سلامت از جمله تنوع بالای کالای پزشکی، ظهور روز افزون محصولات و تکنولوژی های جدید، حجم بالای استفاده از مواد مصرفی در مراکز پزشکی، عدم دسترسی آسان پزشکان برای تامین کالا در نقاط مختلف ایران، این شرکت بر آن شد تا مجموعه تخصصی تامین و توزیع محصولات و ابزار پزشکی را تشکیل داده و به امور تجهیز، تأمین مواد و اقلام مصرفی، کالیبراسیون و تعمیرات تخصصی تجهیزات مراکز درمانی در تهران و سایر استانها بپردازد.
 در این راستا، این شرکت به‌منظور فروش و توزیع بهتر کالاهای نوین و باکیفیت پزشکی در گام اول به عضویت اداره کل تجهیزات پزشکی (IMED) و سازمان غذا و دارو (TTAC) درآمده است. همچنین نمایندگی تعدادی از شرکت‌های تولیدی داخلی و خارجی معتبر را کسب نموده و در حال تلاش و رایزنی جهت اخذ نمایندگی‌های بیشتر از سایر شرکت‌های معتبر می‌باشد. از طرف دیگر جهت پاسخگویی به نیازهای اساسی بازار در ارتقای تأمین محصولات باکیفیت و دسترسی آسان مراکز پزشکی در سطح کشور، نمایندگی‌های فروش خود را در استان‌های مختلف فعال نموده و بنا به ارتقای سطح خدمات‌رسانی به سراسر کشور درحال‌توسعه شبکه فروش در سایر استان‌ها با اولویت ظرفیت‌ها و نیاز موجود در آن بازارها می‌باشد.
 این شرکت همچنین از کارگزاران رسمی  اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و فن بازار ملی ایران در طرح توسعه بازار و فروش محصولات فناورانه و دانش‌بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و فناوری‌های زیستی، با حمایت معاونت علمی و فناوری و ریاست جمهوری می­باشد و در راستای توسعه بازار داخلی و خارجی این محصولات تاکنون گام‌های مؤثری برداشته‌ است.​​​​​​​

شرکت بازرگانی بین‌المللی تجارت پیشه فرپویان آریا زمین از سال 1389 فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی خود را آغاز کرده است؛ و در حال حاضر در زمینه واردات، صادرات و توزیع کنندگی حوزه سلامت متمرکز میباشد. با توجه به لزوم برخورداری تیم فرپویان مد از تخصص توامان مربوط به تجهیزات و خدمات پزشکی، تحقیقات بازار گسترده ای صورت گرفت و با در نظر گرفتن شرایط موجود در بازار حوزه سلامت از جمله تنوع بالای کالای پزشکی، ظهور روز افزون محصولات و تکنولوژی های جدید، حجم بالای استفاده از مواد مصرفی در مراکز پزشکی، عدم دسترسی آسان پزشکان برای تامین کالا در نقاط مختلف ایران، این شرکت بر آن شد تا مجموعه تخصصی تامین و توزیع محصولات و ابزار پزشکی را تشکیل داده و به امور تجهیز، تأمین مواد و اقلام مصرفی، کالیبراسیون و تعمیرات تخصصی تجهیزات مراکز درمانی در تهران و سایر استانها بپردازد.

 در این راستا، این شرکت به‌منظور فروش و توزیع بهتر کالاهای نوین و باکیفیت پزشکی در گام اول به عضویت اداره کل تجهیزات پزشکی (IMED) و سازمان غذا و دارو (TTAC) درآمده است. همچنین نمایندگی تعدادی از شرکت‌های تولیدی داخلی و خارجی معتبر را کسب نموده و در حال تلاش و رایزنی جهت اخذ نمایندگی‌های بیشتر از سایر شرکت‌های معتبر می‌باشد. از طرف دیگر جهت پاسخگویی به نیازهای اساسی بازار در ارتقای تأمین محصولات باکیفیت و دسترسی آسان مراکز پزشکی در سطح کشور، نمایندگی‌های فروش خود را در استان‌های مختلف فعال نموده و بنا به ارتقای سطح خدمات‌رسانی به سراسر کشور درحال‌توسعه شبکه فروش در سایر استان‌ها با اولویت ظرفیت‌ها و نیاز موجود در آن بازارها می‌باشد.
​​​​​​​

 این شرکت همچنین از کارگزاران رسمی  اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و فن بازار ملی ایران در طرح توسعه بازار و فروش محصولات فناورانه و دانش‌بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی و فناوری‌های زیستی، با حمایت معاونت علمی و فناوری و ریاست جمهوری می­باشد و در راستای توسعه بازار داخلی و خارجی این محصولات تاکنون گام‌های مؤثری برداشته‌ است.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش